Delfi’s Streckkodsguide

Delfi’s Streckkodsguide

När du behöver en fullständig översikt över varor och flöde av artiklar, kan du inte undvika att använda streckkoder. Idag är streckkoder ett måste inom modern och effektiv lagerhantering. Men med många olika typer av streckkoder för olika behov kan streckkodsdjungeln vara utmanande att navigera i. Därför har vi skapat den här streckkodsguiden där du kan få en översikt över de mest användbara streckkodstyperna och vanliga frågor. Du kanske inte ger streckkoder särskilt mycket uppmärksamhet, men har du någonsin undrat var streckkoder kommer ifrån? Vad är en streckkod och vad betyder de olika siffrorna, kombinationerna, bokstäverna och olika format?

Streckkodens historia

Sena 1940-talet: Inspirerad av Morsealfabetet, utvecklades idén till streckkoder av Norman Joseph Woodland och Bernard Silver på det sena 1940-talet. Vanligtvis användes Morsekoder via ljud eller ljus. Till exempel ett kort ljud följt av ett längre ljud betyder bokstaven A. På detta sätt kunde ord skapas tillsammans med ljud eller ljus i olika kombinationer. Denna teknik kom senare att användas i skrift blev till vad vi känner igen som dagens streckkoder, eller mer specifikt tjocka och tunna streck i kombinationer.

1952: Woodland och Silver fick sitt patent för den faktiska streckkoden och streckkodsläsaren 1952. Första gången streckkoden användes kommersiellt var på tågvagnar. Varje vagn på tåget fick sin egen streckkod på vagnens sida. Streckkoden angav information om ägare, utrustningstyper och identifikationsnummer. Streckkoderna lästes av en spårningsskanner – till exempel placerad vid ingången till en bangård medan tåget passerade.

1974: Det var i juni 1974 som den första streckkoden någonsin lästes av – det var en UPC-streckkod (Universal Product Code) på ett paket med Wrigleys tuggummi i Marshs butik i Troy, Ohio. Idag spelar streckkoder en viktig roll i speciellt hur vi förbättrar hur företag samlar in och delar information och för optimering av varuflödet i leveranskedjan.


Vad är skillnaden mellan 1D och 2D streckkoder?

I allmänhet finns det två olika typer av streckkoder – 1D och 2D streckkoder. 1D koden är den streckkod du känner till från mjölkkartongen eller ditt sjukförsäkringskort. Du kanske har läst av 2D streckkoden, även känd som QR kod, med din smarttelefon efter att ha laddat ner en app från en tidning eller liknande. Det är inte bara streckkodens utseende som utgör skillnaden mellan de två olika streckkodstyperna utan också streckkodens funktionalitet. Den stora skillnaden mellan de två streckkodstyperna är mängden data som streckkoderna kan innehålla. 2D streckkoden kan innehålla betydligt mer data än 1D streckkoden.

1D Streckkoder

1D streckkoder, även kallade linjära streckkoder, är den vanligaste typen av streckkod. Det är den kod du oftast stöter på och normalt associerar med en streckkod. 1D-koden är den vanligaste streckkoden och den finns särskilt på konsumtionsvaror i detaljhandeln. Den traditionella 1D-streckkoden består av ett antal linjer och mellanrum med olika bredd för att koda information.

Denna typ av streckkod kan innehålla en begränsad mängd tecken, annars blir streckkoden för lång. Ju fler tecken 1D-streckkoden innehåller, desto längre (bredare) blir koden. Streckkodsläsare läser av koden horisontellt via en laserstråle som återspeglar streckkoden och tolkar informationen i streckkoden som produktnummer, produktionsdatum, storlek etc.

Streckkoder används som en unika produkt-id på konsumentvaror i detaljhandeln. Här anger de första två siffrorna i streckkoden vanligtvis vilket land varan är registrerad i, men inte nödvändigtvis i vilket land varan kommer från. De följande fem siffrorna är ett markeringsnummer för tillverkare, importör, grossist eller återförsäljare. Sedan finns det fem siffror, vilket är marknadsförarens interna artikelnummer, och den sista siffran är en kontrollsiffra.

2D Streckkoder

2D-streckkoder använder mönster av rutor, punkter och andra former för att koda data. På grund av strukturen för 2D-streckkoden kan den innehålla mer data än den enklare 1D-streckkoden. Om 1D-streckkoden vanligtvis innehåller 8-15 tecken kan 2D-streckkoden innehålla upp till 2000 tecken, medan den utförs i mycket små storlekar. Uppgifterna är kodade på både horisontella och vertikala mönster och kan kommunicera mycket mer komplicerade uppgifter. Därför kräver 2D streckkoder också förbättrad avläsningsutrustning i form av 2D streckkodsläsare och 2D handterminaler / PDA.

Till skillnad från 1D-streckkoden kan 2D-streckkoden också innehålla bilder, webbadresser, röst och andra typer av binär data. Detta innebär att du kan läsa av mycket mer information från denna streckkod. En 1D streckkodsläsare kan bara läsa av 1D streckkoder och därmed inte 2D streckkoder.
2D streckkodsläsare används ofta för att läsa av 2D streckkoder, även om vissa 2D streckkoder, som den kända QR-koden, också kan läsas med en smarttelefon. De flesta 2D streckkodsläsare kan också läsa av 1D streckkoder, vilket ger större flexibilitet eftersom du inte behöver en streckkodsläsare för olika typer av streckkoder. Så om du inte har ett grundläggande behov av att bara läsa 1D-streckkoder kan det vara en fördel att uppgradera och därmed säkra din streckkodsläsare för framtiden med en 2D-skanner.

Fördelarna med 2D streckkoder

2D streckkodens struktur innehåller även funktioner för felkorrigering som säkerställer att den kan avläsas även om den är delvis eller helt skadad – till exempel under transport eller helt enkelt blivit nött över en längre tid. 2D streckkoder är därför mindre känsliga för att bli skrapade, dåligt tryck eller liknande. Streckkoden tillhandahåller tillräckligt med data och är kodad för att kunna återskapa originalinformationen, till och med om större delar saknas.


Vilken streckkod bör jag välja?

Under de två olika typerna av streckkoder finns det också ett antal andra underklasser av streckkoder. Därför måste du välja den typ av streckkoder som uppfyller dina behov. De mest kända typerna av 1D-streckkoder är EAN (European Article Numbers) och UPC (Universal Product Code). Dessa är de mest kända från detaljhandeln. Du ser ofta streckkodstypen GS1-128 i logistik sammanhang. Det finns också många andra typer av streckkoder som inte används så ofta. Om du behöver hjälp med att hitta rätt streckkodslösning är vi naturligtvis alltid tillgängliga.

EAN-13 är konstruerad enligt följande sätt: De två första siffrorna i streckkoden anger i vilket land artikeln är registrerad, men inte nödvändigtvis vilket land artikeln kommer ifrån. De nästkommande fem siffrorna är ett markeringsnummer för tillverkare, importör, grossist eller återförsäljare. Därefter kommer det fem siffror, vilket är marknadsförarens interna artikelnummer, och den sista siffran är en kontrollsiffra. Denna streckkod är den mest använda i dansk detaljhandel.

UPC-A används på samma sätt som EAN-streckkoden. Även om det finns flera olika streckkoder, visas UPC-symbolen på nästan alla detaljhandelsprodukter i USA, vilket gör den till den mest mångsidiga och igenkännbara typen av produktkod i den delen av världen och används ofta i Kanada, Europa, Australien och Nya Zeeland. Den består av består av 12 numeriska siffror som tilldelats varje objekt. EAN och UPC är mycket lika, men har båda sitt huvudsakliga geografiska område.

GS1-128 utvecklades i syfte att skapa en global standard för datautbyte mellan olika företag. Streckkoden används vanligtvis för att märka paket och pallar i ett logistik syfte, dvs. för lagerhantering eller transporthantering.

Medan streckkoden EAN-13 endast innehåller ett GTIN (globalt handelsnummer) kan streckkoden GS1-128 innehålla ett brett spektrum av information, inklusive: produktions- eller hållbarhetsdatum, vikt och satsnummer, dvs. typisk information som varierar varje gång produkten handlas. Informationen kodas i streckkoden GS1-128 med hjälp av Application Identifiers (AI) och dess tillhörande datafält. Den kan innehålla 48 alfanumeriska tecken i en streckkod.

Vad är skillnaden mellan UPC-A och EAN-13 streckkoder?

Båda typerna av streckkoder används i affärer i hela världen, den största skillnaden är att UPC-A är den som oftast föredras i USA medan EAN-13 är den vanligaste i alla andra länder. Krypteringen av de två är mycket lika varandra. Vi rekommenderar som den bästa lösningen att endast använda UPC-A-streckkoder om du hanterar produkter som mest säljs i USA, och sedan använda EAN-13 streckkoder på produkter för alla andra länder.


Skriv ut etiketter och streckkoder – med din egen design

Det är möjligt att designa och skriva ut dina egna streckkoder och etiketter med ett etikettprogram. Användarvänlig mjukvara är tillgänglig som gör den här uppgiften enklare att hantera. Idag använder många företag BarTender® mjukvara, vilket gör det möjligt att designa och skriva ut bland annat streckkoder, prislappar, fraktetiketter, lager- och logistikmärkning, kodning av RFID-etiketter och medlemskort. Med BarTender-mjukvaran kan du skriva ut vilken layout som helst, på vilken skrivare som helst – till exempel på en etikettskrivare.

Seagull Scientific är en välkänd tillverkare av etikettmjukvara som vi har arbetat nära med i flera år. Om du vill att din streckkod / etikett ska se ut på ett visst sätt, eller vill ha din logotyp eller något annat på etiketten, är det BarTender du bör välja. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha en gratis provperiod.

BarTender erbjuder flera olika dynamiska funktioner och fördelar som hjälper dig att öka produktiviteten.

Med BarTender kan du, bland annat, få hjälp med att:

  • Öka varornas hastighet genom logistikkedjan
  • Ge rätt medicin till rätt patient – i rätt tid
  • Säkerställa att anställda vet hur man hanterar farliga kemikalier
  • Varna en förälder för ett potentiellt skadligt allergiframkallande substans
  • Möjliggöra för hälso- och sjukvårdsmyndigheter att spåra en livsmedelsburen sjukdom tillbaka till där den först inträffade
  • Förbättra detaljhandelkontrollen av lagerkrympning och undvika förlust
  • Och mycket mera…

Framtiden för streckkoder

RFID – är en förkortning för “Radio Frequency IDentification” och använder en teknik där digital data kodas i RFID taggar eller etiketter och därefter fångas upp med en RFID-läsare via radiovågor. Sättet som RFID används på liknar streckkodning i det att data från en etikett eller tagg fångas av en enhet, men här lagras alla tillgängliga RFID taggar med tillhörande information i en databas på en gång – snabbt och enkelt. Det finns dock en anmärkningsvärd skillnad, nämligen att RFID taggar kan läsas av utan att vara inom synhåll. Ett exempel på användning kan vara en klädbutik som har RFID-etiketter på alla sina artiklar. Under den årliga inventeringen, med RFID-tekniken, är det möjligt att samla in data från alla varor samtidigt med en RFID-läsare, som kan läsa av RFID taggar upp till 30 meter bort. Ett annat exempel på användning: Ett Danskt murarföretag använder RFID för att skapa möjlighet att spåra genom att använda RFID-etiketter på de verktyg de lånar ut. RFID taggar kan placeras inuti verktyget, på en dold plats så att det undviker att skadas samtidigt som det ger spårbarhet och enkel hantering vid utlåning.

Digimarc – är en avancerad osynlig streckkod som känner igen ljud och bild. När Digimarc används som streckkodstyp omvandlas produktförpackning, förpackning etc. till en online interaktiv streckkod. När en produkt senare läses av med till exempel en mobil enhet, kan användaren / expediten få information om produkten, som är länkad till en online-databas. Tekniken är känd bland annat i vinappar. När en bild tas av ett vin kan du få information om vilket land det kommer från, pris, produktinformation etc.

Direct part marking (DPM) – är en metod för permanent märkning med 2D-koder med produktinformation, serienummer, datumkoder och streckkoder etc. Bland annat kan 2D-QR-koder med lasergravering skrivas ut. Denna metod används i industrier där permanent märkning är ett måste. Inom flygindustrin kan en flygplansdel vara i drift i mer än 30 år och här kan DPM vara en fördel för att underlätta tillförlitlig identifiering av delarna. DPM kan hjälpa till med loggning av data relaterat till säkerhet, garantifrågor och uppfylla tillsynskrav.