Point Mobile

Point Mobile – Delfi Partner


Point Mobile er en af de hurtigst voksende producenter af håndterminaler og PDA’er. Hver del fra top til bund er skabt med målet om absolut robusthed og lang levetid.

Point Mobile har lavet enheder til forskellige velkendte virksomheder og større aktører i mobilitetsbranchen. De introducerede deres eget mærke af enheder i 2013 med et komplet udvalg af mobile håndterminaler, robuste smartphones, LTE / Android integrerede mobile betalingsenheder, sundhedsterminaler, RFID-læsere og bærbare Bluetooth-scannere.

Derudover leverer Point Mobile en bred portefølje af omfattende tilbehør og løsninger, der forbereder kunderne på fremtiden inden for datafangst og mobilitet. I modsætning til andre større producenter gør de alt in-house – lige fra koncept og design til fremstilling. Dette garanterer ikke kun høj produktkvalitet, men gør også implementeringen enkel og hurtig, tilpasset industristandarder.

HÅNDTERMINALER OG PDA’ER FRA POINT MOBILE

Håndterminaler, PDA’er, og mobile computere er Point Mobiles spidskompetence. Point Mobile er producent af nogen af verdens mest avancerede mobile enheder, og er i rivende udvikling. Med håndterminaler og andre enheder fra Point Mobile kan du nemt holde styr på mange detaljer, som er nødvendige at have et overblik over. Mulighederne med Point Mobiles håndterminaler er uendelige. Hvad enten du ønsker at lette opgaver på varelageret og samtidig holde nøjagtigt styr på pakke/pluk opgaver, vareoptælning eller kommunikation blandt medarbejdere.

I butikker anvendes håndterminaler fra Point Mobile også til varebestilling, nedskrivninger og til at styre prisændringer.
Håndterminalerne benytter Android som styresystem, hvilket sikrer en moderne og fremtidssikker platform. Det er muligt at tilføje mange attraktive funktioner i håndterminalerne, og de kan løse uendelige mange behov og problemer.

En af de mest populære håndterminaler fra Point Mobile er den forholdsvis nye PM85. Håndterminalen er en af vores foretrukne enheder, når vi skal implementere nye løsninger hos vores mange kunder. Håndterminalen benytter Android som er blevet branchens nye standard. Terminalen efterkommer de fleste behov, og vil i 9 ud af 10 tilfælde kunne løse lige netop dine behov.

Point Mobile er i høj grad også kendt for at lave deres enheder i en robusthed, der bare holder. En effektiv glastype til fronten som mindsker risici for ridser, samt et hårdført bagcover. Skulle uheldet dog være ude, har vi hos Delfi Technologies en lukrativ serviceaftale, som indebærer at du akut kan få repareret din håndterminal og/eller få udskiftet defekte dele. Vi sætter en ære i at arbejde hurtigt og effektivt, så du hurtigt kan komme videre med arbejdet.

Er du i tvivl om hvilken type stregkode du skal bruge, om det skal være 1D eller 2D eller andet, så kan du se vores stregkodeguide og blive meget klogere på de forskellige typer.

Point Mobile – Delfi Partner


Point Mobile is one of the fastest growing handheld terminal manufacturers in the world. Each part from top to bottom is created with the goal of absolute robustness and longevity.

They have made devices for various well-known companies and major players in the mobility industry. They introduced their own brand of devices in 2013, featuring a full range of handheld mobile computers, rugged smartphones, LTE / Android integrated mobile payment devices, health terminals, RFID readers and Bluetooth portable scanners.

In addition, Point Mobile delivers a broad portfolio of comprehensive accessories and solutions that prepare customers for the future within data capture and mobility. Unlike other major manufacturers, they do everything in-house. From concept and design to manufacturing. This not only guarantees high product quality, but makes implementation simple and fast, aligned with industry standards.

HANDHELD TERMINALS AND PDAS FROM POINT MOBILE

Handheld terminals, PDAs, and mobile computers are Point Mobile’s cutting edge expertise. Point Mobile is the manufacturer of some of the world’s most advanced mobile devices and is rapidly growing. With handheld terminals and other devices from Point Mobile, you can easily keep track of many details that are necessary to have an overview with. The possibilities of Point Mobile’s handheld terminals are endless. Whether you want to facilitate tasks at the warehouse and at the same time keep accurate control of package/picking tasks, product counting or communication among employees.

In stores, Handheld Mobile terminals from Point Mobile are also used for ordering, impairment and managing price changes.
The handheld terminals use Android as the operating system, which is a modern and future-proof platform. It is possible to add many attractive features in the handheld terminals and they can solve endless needs and problems.

One of the most popular handheld terminal from Point Mobile is their relatively new PM85. The hand terminal is one of our favorite devices when implementing new solutions for many of our customers. The handheld terminal uses Android, which has become the new industry standard. The terminal meets most needs, and will be able to solve your exact needs in 9 out of 10 cases.

Point Mobile is also widely known for making their devices in a robustness that just keeps going. An efficient glass type for the front which reduces the risk of scratches, as well as a hardened back cover. Should the accident happen, however, we at Delfi Technologies have a lucrative service agreement, which means that we can urgently repair your handheld terminal and/or replace defective parts. We take pride in working quickly and efficiently so you can get on with the work.

If you have any doubts about the type of barcode you need, whether it be 1D or 2D or something else, you can see our barcode guide and be much clearer on the different types.

Udforsk vores Delfi PM85

Cases


Our customer cases represent a wide range of industries such as retail, warehouse, healthcare, field services and office signage – see some our references here with solutions we’re proud of.

FLEGGAARD OPTIMIZES WAREHOUSE AND STORES

FLEGGAARD OPTIMIZES WAREHOUSE AND STORES

In the central warehouse, mobile printers have been installed on trucks and stackers, and in Fleggaard’s 17 stores there have been delivered PDAs to control all product registration – an upgrade that makes the overall business more competitive and efficient. The mobility releases time for other tasks as well as a greater overview for the individual employee.

Because Fleggaards old handheld terminals needed to be renewed, the management looked after some new updated models. The requirements were, among other things, that the new handheld terminal / PDA should have a big screen that could give the user a better overview. It should have a long life battery and of course, it should be robust. Per Sørensen, Chief Operating Officer of the Calle and Fleggaard chains, was at the forefront of the purchase and research in order to find the right PDA for the task.

– After searching the market, I was left with three relevant PDAs. However, I chose the PM80 from Delfi Technologies because it met all the required features optimally, and it was competitive in purchasing. In Delfis PM80 we have a big screen, long life battery, which means greater efficiency and it is robust – which is necessary when working in our environment, says Per Sørensen, that has purchased 116 pieces of PM80s for Fleggaard and Calle stores.